INTERESSANTE LINKEN PAGINA

We zoeken regelmatig het internet af naar naar interessante dieren en planten en naar informatie over de dieren en planten die we zelf tegenkomen. We hebben ondertussen een flinke lijst met linken verzameld die we graag delen met andere natuurliefhebbers. Natuurlijk zijn er nog veel meer, goeie suggesties zijn dan ook zeer welkom.

Algemene websites

  • Veel mensen stellen foto’s beschikbaar op het internet die je gratis mag gebruiken, mits je je aan een paar regels houdt. (Creative Commons Zoeken)

VOGELS      ^(Anser indicus) ^

VLINDERS     (Danaus plexippus)

BEESTJES          (Scarabaeus sacer)

ZOOGDIEREN                 (Macaca sylvanus)

REPTIELEN & AMFIBIËN       (Pelophylax perezi)

BLOEMEN & PLANTEN

PADDESTOELEN & MOSSEN