Het verschil tussen juffers en libellen is niet groot, maar wel goed te zien