Als de ganzen naar het noorden vliegen….

RikenMons blog ganzen

RikenMons blog ganzen

Ganzen zijn een normaal verschijnsel in ons landschap, we kijken er niet van op. Maar heel veel ganzen die we hier zien, trekken alleen maar voorbij van de broedgebieden in het hoge noorden naar de overwinter plaatsen in het warme zuiden en terug.

Een deel vindt het echter hier wel warm genoeg ’s winters en blijft dus hier overwinteren. Als je dan de velden vol ganzen ziet zijn dat er best veel. Vaak zijn dit de zogenaamde grijze ganzen.

Niet elke grijze gans is een grauwe gans, er komen nogal wat soorten in Nederland voor, maar de grauwe gans is de meest bekende. Hij is grijzig bruin met een oranje snavel en poten en een witte buik en stuit. Hij sluit zich makkelijk aan bij andere groepen ganzen want hij is niet graag alleen.

Grauwe ganzen

De grauwe gans broedt en overwintert hier en in de winter krijgt hij gezelschap van zijn look-alikes de kolgans en de rietgans, deze broeden in het hoge noorden maar vinden ons land in de winter zeer aangenaam, dat blijkt wel uit de grote groepen die we tegenwoordig kunnen zien op de velden en de aantallen blijven groeien.

De kolgans en de rietgans zijn in ons land wintergasten, want zij broeden allemaal in het hoge noorden, de grauwe gans broedt wel hier. Best bijzonder als je bedenkt dat 100 jaar geleden de grauwe gans hier als broedvogel was uitgestorven en dat we ze alleen als overwinteraars kenden.

1) Kolganzen, 2) Rietganzen

Om de kolgans en de rietgans te kunnen onderscheiden van de grauwe gans moet je wel goed kijken. Ze zijn namelijk allemaal grijzig bruin met oranje poten en een witte buik. Maar dan komt het:

De kolgans heeft een witte ‘kol’, zo noemen ze de witte rand die hij om zijn snavelbasis heeft. En hij heeft donkere strepen over zijn borst. De rietgans heeft een zwarte snavel met een oranje band, de breedte van het oranje verschilt en daarmee kun je weer de ondersoorten bepalen.

1) Canade ganses, 2) Nijlgans, 3) Roestgans, 4) Brandgans

Er zijn nog meer ganzen die hier broeden en dat is allemaal import. De canadese gans, de nijlgans en de roestgans zijn dankzij de stijgende temperaturen ondertussen heel normale broedvogels in ons land, maar dat is nog helemaal niet zo lang zo, pas sinds de 2de helft van de vorige eeuw zijn zij vaste gasten geworden.

Andere bekende wintergasten zijn de brandgans en de rotgans en hoe mooi ze allemaal ook zijn, aan het einde van de winter zien we ze graag vertrekken, want dat betekent dat het lente wordt!

1) Kolganzen, 2) Nijlganzen

En dan hebben we natuurlijk nog de witte gans, dit is een gedomesticeerde variant van de grauwe gans die werd gehouden voor bewaking, gezelligheid, vlees en eieren. Verwilderde exemplaren redden zich prima, ze planten zich voort met de wilde ganzen wat een bont gezelschap tot gevolg heeft.

verwilderde tamme ganzen

Monica

Monica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *